Zgodba

Uvedba CRM-ja za doseganje vrste izboljšav

Zahtevnost trga in skokovit razvoj dejavnosti trženja v športu zahtevata korenite in hitre posodobitve


Podatki o podjetju

OKS-Olimp d.o.o.

hčerinska družba Olimpijskega komiteja Slovenije

dejavnost: trženje in druge poslovne storitve v športu

število zaposlenih: 12

število uporabnikov sistema CRM: 7

 

 

Kakšen je bil povod za SPREMEMBE?

Polona Čehovin Sušin, v.d. glavnega direktorja

 

Zahtevnost trga in skokovit razvoj dejavnosti trženja v športu zahtevata od subjektov, ki delujejo v naši dejavnosti, korenite in hitre posodobitve trženjskih konceptov in prijemov. Vse manj je projektov in programov, ki jih lahko obvladuje posameznik ali majhna, stalna skupina sodelavcev, zato smo tudi v naši družbi uvedli projektno organizacijsko strukturo. Dandanes si praktično ne moremo več predstavljati, da bi tako širok in raznovrsten nabor projektov in aktivnosti, kot jih izvajamo tako za Olimpijski komite Slovenije kot tudi druge naročnike, sploh še lahko upravljali uspešno, ne da bi vsebinsko-izvedbeno raven podpiral učinkovit IT sistem in ustrezna informacijskega orodja.

 

Zakaj smo izbrali prav to rešitev?

 

Že v fazi posodabljanja organizacijske strukture smo sočasno pričeli z iskanjem ustrezne rešitve in se po natančni identifikaciji naših specifičnih potreb in želja lotili raziskave na trgu obstoječih orodij. Ker že vrsto let uspešno sodelujemo z družbo ORG TEND d.o.o., smo se za nasvet obrnili na njihove strokovnjake, saj so nam zaradi odličnega poznavanja našega delovanja lahko še bolj plastično prikazali prednosti in slabosti posameznih orodij. Kmalu je sledila odločitev da je ravno Microsoft Dynamics CRM prava rešitev za našo družbo, predvsem zato ker omogoča enostavno implementacijo v obstoječ informacijski sistem, delovanje v znanem in uporabniku prijaznem Windows okolju, širok nabor funkcionalnosti, ki je z minimalnimi individualizacijami v liniji z našimi potrebami, nenazadnje pa smo pri spoznavanju možnosti, ki jih MD CRM ponuja, optimirali še marsikateri delovni proces, za katerega si poprej sploh nismo znali predstavljati, da bi ga upravljali drugače.

 

Kako delamo DANES?

 

Z uvedbo CRM-ja smo dosegli vrsto izboljšav: aktivnosti na t.i. tipskih projektih so v izvedbenem smislu postale rutinske oziroma se z vsakokratno izvedbo le še izboljšujejo, pri vsakem projektu je v vsakem trenutku jasno v kateri fazi se nahajamo oziroma če se pojavi kritična točka, vemo kje in/ali pri komu in jo zato tudi lažje odpravljamo. Ena izmed večjih prednosti je tudi sledljivost oziroma arhiviranje dokumentov in možnost omejevanja dostopa sodelavcev do posameznih projektov, dokumentov, s čemer se popolnoma zaščiti tako varovanje osebnih podatkov kot tudi možnost nenamerne izgube vitalnih dokumentov in/ali uporabljenih postopkov dela.

 

Orodja, ki jih uporabljamo:

 

  • Upravljanje adrem oziroma združevanje pošte
  • Spremljanje (in arhiviranje) namigov in priložnosti
  • Upravljanje (trženjskega) procesa
  • Upravljanje projektov s pomočjo (pred)nastavljenih delovnih tokov

 

Naši cilji za JUTRI

 

Glede na to, da smo eden izmed prvih subjektov v slovenskem športu, ki uvaja tovrstno rešitev, in upoštevajoč dejstvo, da je globalni trend v trženju športa obvladovanje različnih skupnosti, smo prepričani, da bomo s CRM orodji bistveno lažje uspešno izkoristili ta trženjski potencial. Na dolgi rok pa upamo, da bomo s sinhronizacijo s finančno-računovodskimi orodji, ki jih uporabljamo v družbi, uspeli najti še tisto dodano vrednost, zaradi česar bi z enkratnimi vnosi lahko do popolnosti in transparentno ter celovito obvladovali naše projekte.

 


Partnerji ORG. TEND
siterip.biz