Zgodba

Sistemska in poslovna prenova informacijskega sistema

IMT Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami


Podatki o podjetju

 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije – IMT

Lepi pot 11

SI-1000 Ljubljana

 

Kratka Predstavitev Inštituta za kovinske materiale in tehnologije

dr. Matjaž Godec, direktor

 

Dejavnost: Raziskovanje na področju sodobnih kovinskih materialov in tehnologij

Število Zaposlenih: 51

 

Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

 

Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.

Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.

 

Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim osnovam za varstvo okolja in spremljanje procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij.

 

 

Kakšen je bil povod za SPREMEMBE?

dr. Črtomir Donik, raziskovalec, sodelavec pri izbiri novega ponudnika IT storitev

 

Ključne težave, s katerimi se je inštitut srečeval pri informacijski podpori svojega dela, so bile velika količina neželene elektronske pošte, pomanjkanje enotnih orodij za sodelovanje ter slaba odzivnost tedanjega vzdrževalca sistema, neizkoriščen in zastarel sistem. Po pogovoru z različnimi izvajalci in podnudniki storitev smo se zaradi prilagodljivosti, enostavnih in učinkovitih sodelovalnih orodij ter prijaznosti do uporabnika odločili za kombinacijo Microsoftovih orodij Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010 ter SharePoint Foundation 2010 za svojo intranetno storitev.

 

 

Zakaj smo izbrali prav to rešitev?

    

Kot smo že prej omenili, smo poiskali s pozivom za ponudnika celovite IT rešitve za IMT in na ponudbo se je odzvalo tudi podjetje ORG TEND d.o.o., z najugodnejšo in najkakovostnejšo rešitvijo za naše probleme. Ker že vrsto let uspešno sodelujejo z nam podobnimi inštitucijami (javna uprava, ministrstva...) smo se za nasvet obrnili na njihove strokovnjake, saj so nam zaradi odličnega poznavanja delovanja in naših želj lahko še bolj plastično prikazali prednosti in slabosti posameznih želenih orodij. Kmalu je sledila odločitev da je prava rešitev za našo družbo Microsoftova orodija Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010 ter SharePoint Foundation 2010 za intranetno storitev, predvsem zato ker omogoča enostavno implementacijo v obstoječ informacijski sistem, delovanje v znanem in uporabniku prijaznem Windows okolju, širok nabor funkcionalnosti, ki je z minimalnimi individualizacijami v liniji z našimi potrebami, nenazadnje pa smo pri spoznavanju možnosti, ki jih celoten komplet ponuja. Optimirati želimo še marsikateri delovni proces, za katerega si poprej sploh nismo znali predstavljati, da bi ga lahko upravljali drugače.

 

 

Kako delamo DANES?

 

Za osnovno platformo smo izbrali Windows 2008 R2 Enterprise strežnik, ki nam omogoča uporabo Hyper-V tehnologije v gruči. Dva nova zmogljiva strežnika z veliko količino sistemskega pomnilnika smo povezali z novim IBM diskovnim poljem SAN, ki nam služi za shranjevanje podatkov. Vse ključne komponente strojne opreme smo podvojili. Nekatere zastarele fizične strežnike smo virtualizirali in jih prenesli na novi Hyper-V strežnik. Kjer je bilo mogoče pa smo preselili tudi obstoječe aplikacije na nove virtualne strežnike z operacijskim sistemom Windows 2008 R2.

 

Dodatne uporabnosti elektronske pošte s širokimi možnostmi nagradnje in funkcionalnosti Exchange Serverja 2010 z direktno sinhronizacijo prenosnih naprav, zmanjšanjem neželene pošte ipd.

 

 

Orodja, ki jih uporabljamo

 

  • Excahge Server 2010 za pošiljanje elektronske pošte povabila na seminarje, sestanke, srečanja...
  • Spremljanje (in arhiviranje) elektronske pošte, datotek in map v skupni rabi (Windows 2008 R2)
  • Upravljanje procesa celotnih projektov in programskih skupin, ki so naša osnovna dejavnost preko MS Project Manager 2010
  • Plan za izgradnjo intranetne strani preko SharePoint Foundation 2010 s pomočjo strokovnjakov s podjetja ORG TEND d.o.o.

 

 

Naši cilji za JUTRI

 

Na dolgi rok pa upamo, glede na dobre izkušnje s podjetjem ORG TEND d.o.o. na najprej izgranjo intranetne strani s funkcionalnostjo dostopanja do skupnih koledarjev zasedenosti aparatur, izgradnja Wi-fi mreže znotraj podjetja z možnostjo dostopa do skupnih datotek in map...

 


Partnerji ORG. TEND
siterip.biz