Zgodba

DataStore varnostno shranjevanje podatkov

V času iskanja rešitve za naš problem z varnostnim kopiranjem, nam je naš zunanji partner na področju IT ORG.TEND d.o.o. predstavil rešitev DataStore.


 

 

Kratka predstavitev podjetja

 

Podjetje: MARIBORSKA KNJIŽNICA

Dejavnost: knjižničarstvo

Organizacijska oblika: javni zavod

Podatki za leto 2009:

Število zaposlenih:93

Število uporabnikov sistema:93

Zaloga gradiva: 657.667 enot

Člani: 42.861

Letni obisk: 674.663

Izposoja: 1.848.320 enot knjižničnega gradiva

 

Vizija:

V prihodnosti se vidimo kot dinamična, inovativna in kreativna knjižnica, predvsem pa biti svet, kamor se bralci radi vračajo. S popolno vključenostjo vseh zaposlenih nam bo uspelo, da bomo v slovenskem prostoru še vedno nosilci inovacij in napredka na področju knjižničarske stroke. S tem bomo skrbeli za kakovost naših storitev in omogočili bralcu strokovno in prijazno pomoč pri preživljanju prostega časa, izobraževanju, osebni rasti in drugih vidikih vsakdanjega življenja.

 

Poslanstvo:

Poslanstvo Mariborske knjižnice je omogočiti vsem prebivalcem na območju delovanja knjižnice neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij ter informacijskih in kulturnih storitev, kakor jih določajo zakoni in drugi predpisi in kakor izhajajo iz tradicije knjižnice in njenega okolja. Knjižničarji Mariborske knjižnice pri zagotavljanju knjižničnih storitev težimo k nenehnemu izboljševanju dostopnosti in uporabnosti knjižničnega gradiva ter k izvajanju knjižnične dejavnosti po visokih strokovnih kriterijih.

 

Cilji:

Knjižničarji Mariborske knjižnice pri zagotavljanju knjižničnih storitev težimo k nenehnemu izboljševanju dostopnosti in uporabnosti knjižničnega gradiva ter k izvajanju knjižnične dejavnosti po visokih strokovnih kriterijih.

 

 

Predstavitev stanja pred uvedbo/zamenjavo tehnologij

 

Ime in priimek, funkcija:

Irena Sirk, informatik

Uroš Kuhar, sistemski administrator

 

Ponudba Mariborske knjižnice zajema številne dejavnosti za različne ciljne skupine:

izposojo knjig različnih žanrov in strokovne literature,  časnikov, poljudnih in strokovnih revij, izposojo glasbene in filmske zbirke, drugih vrst neknjižnega gradiva, izposojo igrač, medknjižnično izposojo, potujočo knjižnico - bibliobus,  izposojo gradiva na domu, premične zbirke, prireditve in dejavnosti za mlade in odrasle uporabnike, Pravljično šolo, elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja, informacijsko opismenjevanje, izdajo revije Otrok in knjiga, informacijski servis Borza dela , izposojo gradiva v bolnišnici itd.

V  ozadju teče obilica strokovnega in kreativnega dela kot podlaga za delovanje omenjenih storitev. Ob tem nastajajo različne oblike  podatkov, ki jih hranimo na strežnikih.

Podatki, ki jih v Mariborski knjižnici obvladujemo so: zapisi, predpisi, navodila, obrazci, pošta, vsebine spletne strani, vsebine  intraneta, delovne  vsebine, računovodski podatki podatkovne zbirke z osebnimi podatki, audio in video datoteke, fotografije itd. Varnostne kopije podatkov s posameznih strežnikov smo shranjevali na posebni strežnik.

Ta strežnik smo skušali namestiti na lokaciji,  ločeni od ostalih strežnikov. To nam ni uspelo, ker knjižnica nima ustrezno urejenih in klimatiziranih prostorov, ki bi to omogočali. Zato smo strežnik za varnostno kopiranje postavili v komunikacijski prostor poleg ostalih strežnikov. Tako smo zagotovili varnost samo za primer poškodbe diskov. Ker varnostnih kopij nismo uspeli izvajati istočasno, smo izdelali plan izvajanja le teh glede na čas in izvajalca. Težave so bile tudi ob morebitnih nadomeščanjih.

Količine podatkov in njihova pomembnost strmo narašča in tako  smo prepoznali potrebo po novi rešitvi, ki bi naj bila bolj avtomatizirana in enostavnejša za iskanje dokumentov v varnostnih kopijah. Seveda pa bi morala omogočati tudi varnost pred vplivi okolja.

 

 

Zakaj in kako smo izbrali rešitev?

 

V času iskanja rešitve za naš problem z varnostnim kopiranjem, nam je naš zunanji partner na področju IT ORG.TEND d.o.o. predstavil rešitev DataStore. Dogovorili smo se za testno obdobje, v katerem smo ugotovili, kaj nam ustreza in kako bomo morali prilagoditi naše delo. Želeli smo čim manj dodatnega dela, čim manj prilagajanja v naših delovnih postopkih in enostaven dostop do podatkov.

 

 

Kako delamo DANES – opis rešitve

 

S testirano rešitvijo smo bili zadovoljni. Ugotovili pa smo, da bomo morali omejiti  količino podatkov, ki jih varnostno kopiramo. Večja količina podatkov seveda pomeni večji strošek. Storitev DataStore omogoča nastavitve varnostnega kopiranja po različnih parametrih. Osnovno selekcijo smo nastavili glede na obliko dokumentov. Za nekatere podatke pa smo se odločili, da jih varnostno kopiramo v celoti. Največ omejitev smo postavili v segmentu, kjer zaposleni hranijo delovne verzije svojih dokumentov in gradivo, ki jim je v pomoč.

Varnostne kopije podatkov s podatkovnega in Web strežnika so na razpolago za obdobje enega meseca, z vsemi verzijami; podatki s poštnega strežnika so dostopni za 2 dni. Varnostno kopiranje smo nastavili na čas, ki najbolj ustreza našemu načinu dela. Poročila o izvedbi varnostnega kopiranja dnevno  prejemamo na za to določen elektronski naslov.

 

Naši načrti za JUTRI

 

Pogodbo za storitev DataStore smo sklenili v mesecu juniju 2010. Trenutno želimo učinkovito izkoristiti možnosti, ki jih omogoča storitev DataStore.

V prihodnosti bomo iskali rešitve, ki bodo še bolj povezale naš način dela in obliko varnostnega kopiranja. Količina podatkov raste in za to, da bomo varnostno kopirali podatke, ki so za nas najbolj  pomembni, bomo čim bolj učinkovito vključili novosti, ki jih bo storitev ponudila.

Prav tako pa želimo deliti dobro prakso s tistimi, ki bodo to želeli.

 

 

 


Partnerji ORG. TEND
siterip.biz