Zgodba

Celovita sistemska in poslovna prenova informacijskega sistema

Hitra rast podjetja in želja po zagotavljanju vrhunskih storitev sta bila poglavitna razloga za prenovo.


Zaradi vse večjega števila strežnikov, večje porabe energije in potrebe po prehodu na novo verzijo Blackboard Learn, ki v novi verziji uporablja Microsoftov Internet Information Server, se je pojavila potreba po konsolidaciji strežnikov ter prehodu na nove Microsoftove tehnologije.

 

 

Kratka predstavitev podjetja

 

Podjetje: DOBA

Dejavnost: Izobraževanje

Št. Zaposlenih: 33                           

Št. uporabnikov sistema: 3000

 

Vizija:

Doba, šola, ki vidi dlje.

 

Poslanstvo:

S sodobnimi programi in pristopi spreminjamo izzive v priložnosti.

 

Cilji:

DOBA je nosilec sprememb pri uvajanju kompetentnega modela študija in e-izobraževanja. Cilj je, da znajo uspešni strokovnjaki, ki zaključujejo izobraževanja, nova znanja tudi uporabiti. Način učenja je individualen, znani so po svetovanju, nenehnem evalviranju, sodobnih, inovativnih pedagoških pristopih, prijetnem učnem okolju in z informacijsko tehnologijo podprtem izobraževanju.

 

 

Predstavitev stanja pred uvedbo/zamenjavo tehnologij:

 

Hitra rast podjetja in želja po zagotavljanju vrhunskih storitev sta bila poglavitna razloga, da je podjetje začelo iskati način za poenotenje množice podatkov, ki so shranjeni v poslovnih sistemih.

 

Informacijska infrastruktura v podjetju Doba temelji na strojni opremi IBM ter Microsoftovi programski opremi. Osnovna strežniška platforma so bili Windows 2003 Standard in Windows 2003 Enterprise operacijski sistemi. Kot glavna podatkovna baza je služil SQL 2005 v gruči. Za komunikacijo so se uporabljali Exchange 2003, Sharepoint Portal Server 2007 ter Office Communications Server 2007.

Za podporo študija na daljavo se je uporabljalo virtualno učno okolje Blackboard Learning System kot samostojno spletno aplikacijo s podatkovno bazo na SQL 2005 strežniku.

 

Za vsako aplikacijo se je uporabljal samostojen fizični strežnik, podatkovna baza SQL 2005 se je nahajala na diskovnem polju SAN in je bila v gruči operacijskega sistema Windows 2003 Server Enterprise.

 

 

Zakaj in kako smo izbrali rešitev?

 

Zaradi vse večjega števila strežnikov, večje porabe energije in potrebe po prehodu na novo verzijo Blackboard Learn, ki v novi verziji uporablja Microsoftov Internet Information Server, se je pojavila potreba po konsolidaciji strežnikov ter prehodu na nove Microsoftove tehnologije.

 

Glede na to, da smo potrebovali prilagodljivo rešitev smo se odločili za uporabo Microsoftove virtualizacijske tehnologije Hyper-V ter zmanjšanje števila fizičnih strežnikov.

 

 

Kako delamo DANES - opis rešitve

 

Za osnovno platformo smo izbrali Windows 2008 R2 Enterprise strežnik, ki nam omogoča uporabo Hyper-V tehnologije v gruči. Dva nova zmogljiva strežnika z veliko količino sistemskega pomnilnika smo povezali z novim IBM diskovnim poljem SAN, ki nam služi za shranjevanje podatkov. Vse ključne komponente strojne opreme smo podvojili. Nekatere zastarele fizične strežnike smo virtualizirali in jih prenesli na novi Hyper-V strežnik. Kjer je bilo mogoče pa smo preselili tudi obstoječe aplikacije na nove virtualne strežnike z operacijskim sistemom Windows 2008 R2.

 

Za novo spletno aplikacijo Blackboard Learn smo uporabili pet virtualnih Windows 2008 R2 strežnikov in Internet Information Server v načinu porazdelitve obremenitve (Network Load Balancing). Kot podatkovni strežnik smo uporabili SQL 2008 R2 in naredili migracijo baz iz obstoječega SQL 2005 strežnika.

 

Zaradi potrebe po izboljšani komunikaciji smo naredili migracija iz sporočilnega strežnika Exchange 2003 na Exchange 2010. Za Exchange 2010 smo uporabili obstoječi fizični strežnik, ter obstoječe diskovno polje.

 

Ker se je pojavila potreba po bolj učinkovitem delu s strankami smo uvedli tudi Microsoft CRM Dynamics 4.0.

 

 

Naši načrti za JUTRI

 

V prihodnosti bo pozornost usmerjena predvsem na optimalni uporabi obstoječe strojne in programske opreme, uvajanje novih različic produktov (SharePoint 2010, CRM 2011) ter integracijo med sistemi.

 


Partnerji ORG. TEND
siterip.biz