Uspešne zgodbe

Microsoft Office 365 v praksi[more]

Težave s spletno stranjo so preteklost[more]

IMT Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami[more]

Hitra rast podjetja in želja po zagotavljanju vrhunskih storitev sta bila poglavitna razloga za prenovo.[more]

Liferay je eden izmed najbolj fleksibilnih portalov z vidika strežniškega okolja[more]

V času iskanja rešitve za naš problem z varnostnim kopiranjem, nam je naš zunanji partner na področju IT ORG.TEND d.o.o. predstavil rešitev DataStore.[more]

Vodilna slovenska zasebna izobraževalna ustanova, poslovna skupina Doba, je z rešitvijo Microsoft Dynamics 4.0 vzpostavila osrednje mesto za zbiranje podatkov iz različnih virov[more]

Zahtevnost trga in skokovit razvoj dejavnosti trženja v športu zahtevata korenite in hitre posodobitve [more]

S pomočjo sistema CRM smo trženjske procese podprli z informacijsko rešitvijo, ki omogoča učinkovitejše obvladovanje trženjskih informacij. [more]

Uvedba Microsoft Windows Small Business Server 2003 v podjetju Hmezad Trgovina d.o.o. [more]

Uvedba Microsoft Windows Small Business Server 2003 v podjetju Dom Smreka d.o.o. [more]

Uvedba storitev SharePoint v podjetju Doba d.o.o. je omogočila ažurno informiranje študentov in predavateljev [more]

Uvedba Microsoft Windows Small Business Server 2003 v podjetju Menerga d.o.o. [more]

Partnerji ORG. TEND
siterip.biz