Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo, vizija in vrednote

Osnovno poslanstvo podjetja ORG. TEND je "ustvarjanje in razvijanje učinkovitih poslovnih procesov in sodobnega delovnega okolja po meri specifičnih zahtev in potreb podjetij."

Svoje poslanstvo izvršujemo z uvajanjem naprednih tehnologij in primernih informacijskih rešitev, s katerimi prispevamo k razvoju podjetij, krepitvi njihove konkurenčnosti in doseganju poslovnih ciljev.

 

Poslovna vizija podjetja ORG. TEND je "razviti prepoznavno in priznano znamko, ki bo podjetjem in institucijam v Sloveniji ter na sosednjih trgih predstavljala sinonim za kakovostne in učinkovite rešitve v podporo razvoju poslovnih procesov."

Na poti k izpolnitvi vizije nas vodijo visoki kakovostni standardi, strateška partnerstva s ponudniki obstoječih rešitev ter nenehno sledenje trendov in novosti na svetovnem trgu poslovno-informacijske tehnologije.

 

Temeljne vrednote, na katerih sloni vsakodnevno poslovanje podjetja ORG. TEND, so:

  • gradnja dolgoročnih partnerskih odnosov s poslovnimi partnerji in zaposlenimi
  • krepitev medsebojnega zaupanja in razumevanja s partnerji,
  • pravočasnost in kratek odzivni čas v vseh primerih (svetovanje, servis, tehnična podpora...).
  • izpolnjevanje danih obljub,
  • prilagodljivost ponudbe potrebam uporabnikov,
  • zanesljivost postavljenih rešitev.,
  • zagotavljanje rešitev z dodano vrednostjo (testiranje, uvajanje, navodila za uporabo, podpora, izobraževanje ...)
Partnerji ORG. TEND
siterip.biz