Poslovni najem računalniške opreme

Operativni leasing za pravne osebe

Z veseljem vam sporočamo, da vam odslej v sodelovanju z lizinško hišo Grenke nudimo tudi poslovni najem računalniške opreme. Govorimo o t.i. klasičnem oz. operativnem lizingu. Podrobnosti financiranja predstavljamo v nadaljevanju.

Klasični oz. operativni lizing:

•    Brez pologa
•    Od 12 do 60 mesecev (obrokov)
•    Brez stroškov odobritve za vrednosti od 75 EUR brez DDV do 5000 EUR brez DDV
•    Odobritev v 2 urah
•    Minimalna vrednost opreme pa je od 500 EUR navzgor

Klasični oz. operativni lizing je oblika financiranja nakupa, kjer lizingodajalec kupi predmet lizinga po izbiri lizingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem lizingu lahko lizingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu odkupne vrednosti po koncu leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga.

Klasični lizing podjetjem omogoča več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.

Takšna oblika financiranja je namenjena: vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurenčnost, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno za obratna sredstva.

Pri klasičnem lizingu se lizingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po sklenitvi pogodbe:

•    vrnitev predmeta po koncu leasing obdobja,
•    odkup po koncu leasing obdobja
•    zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku lizing obdobja oz. med trajanjem lizinga, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram,
•    okvirna partnerska pogodba za podjetja, ki se prilagodi finančnim in tržnim potrebam le-teh (od 25.000 EUR naprej); podjetju dejansko omogoči takojšnje uporabo nove opreme brez predhodnega preverjanja bonitete in odvečne administracije.

Zakaj operativni lizing?

Slaba stran finančnega lizinga:

Lizingojemalec knjiži predmet lizinga v osnovna sredstva, istočasno se knjiži celotna vrednost predmeta lizinga kot obveznost.

Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi finančno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene …). Lizingojemalec pri finančnem lizingu knjiži amortizacijo in stroške lizinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn.

Pri operativnem lizingu, razen mesečnih stroškov lizinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj lizingojemalec predmet lizinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost.

DDV se pri klasičnem lizingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.

Ob sklenitvi so potrebni naslednji podatke:

•    ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja
•    kopija osebnega dokumenta in EMŠO
•    ID za DDV pravne osebe
•    številko faksa in stacionarnega telefona - kontaktne osebe
•    e-maill naslov - kontaktne osebe, spletni naslov podjetja
•    številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila


Zakaj bi kupili, če lahko najamete! Pokličite nas ali nam pišite ter zahtevajte svoj izračun!

ORG. TEND d.o.o.
prodaja[@]tend.si
02 250 57 50

Partnerji ORG. TEND
siterip.biz